MENÚ
Home Actualitat TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL COL·LEGI SANT PERE CHANEL DE MALGRAT DE MAR

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL COL·LEGI SANT PERE CHANEL DE MALGRAT DE MAR

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL COL·LEGI SANT PERE CHANEL DE MALGRAT DE MAR
Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc al Col·legi Sant Pere Chanel de Malgrat de Mar. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent.

El col·legi Sant Pere Chanel és una escola concertada per la Generalitat i de titularitat religiosa: Pares Maristes. Eduquen amb l'estil de Maria: estima, senzillesa, esperit de família, participació i col·laboració, de servei discret i eficaç.

Volen una escola participativa. La direcció, professors, alumnes, pares i personal de servei, cadascú segons la seva competència, col·laboren units en la tasca educativa.

Basen la seva educació en una versió cristiana del món, de la vida, de l'home i de la dona. La religió catòlica s'oferta amb caràcter general a tots els alumnes.

Ofereixen una formació integral, arrelada en la cultura del seu entorn i oberta als altres pobles i cultures. Eduquen en actituds com l'esforç, la igualtat de drets i deures i la solidaritat.

L'educació és una obra col·lectiva en la qual han de treballar conjuminats diversos actors: l'escola, les famílies i els alumns, ja que sense "el seu consentiment i participació activa pocs fruits es poden esperar". "Tots hem de ser solidaris els uns dels altres en el funcionament de col·legi".


http://www.santperechanel.com/
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ
© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.