MENÚ
Més de 17 anys aplicant
Més de 8.500 obres executades
Tenim la solució al seu projecte, més informació   AQUÍ

Últims projectes destacats

19/12/2016

S'HAN FINALITZAT ELS TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ AL MERCAT DE LA...

Ignifugacions Generals ha finalitzat els treballs de la protecció contra el foc al Mercat de La Florida de l'Hospitalet de Llobregat. Els treballs efectuats de moment són la protecció de l'estructura metàl·lica amb pintura intumescent per aconseguir...
21/11/2016

INICI DELS TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA TOUR LA MARSEILLAISE DE...

Ignifugacions Generals ha iniciat els treballs de protecció contra el foc a la Tour Marseillaise de Marseille. Els treballs que s'efectuaran són la protecció de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita per aconseguir una R-120' a un...

Altres projectes recents

20/02/2017

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A GIROVERD DE QUART

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a Giroverd de Quart. Els treballs efectuats són la protecció mitjançant franja tallafocs amb morter de perlita i vermiculita. A Giroverd es dediquen al suministrament de gespa...
13/02/2017

TREBALLS D'IGNIFUGACIÓ A LA NAU DE COPULO D'ALGUAIRE

Ignifugacions Generals ha realitzat la protecció contra el foc a la nau de Copuno d'Alguaire. Els treballs efectuats són la protecció de l'estructura metàl·lica amb morter de perlita i vermiculita i amb pintura intumescent. Grup Copuno és una...

Projectes singulars

© IGNIFUGACIONS GENERALS S.L.
Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, presentació i difusió, total o parcial dels textos i continguts d'aquesta web de forma directa o indirecta per qualsevol forma o mitjà conegut o per conèixer sense el permís per escrit dels titulars del copyright, els quals es troben subjectes als drets de propietat Intel·lectual, i sotmesos a contracte editorial per a la seva edició en paper.

La reproducció o plagi sense l'autorització pertinent pot constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual que es troben tipificats en el Codi Penal.
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del seu Reglament RD 1720/2007 de 21 de desembre, l'informem que les dades personals recollides mitjançant el formulari de la nostra plana web, s'incorporaran en els fitxers d’IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., amb la finalitat d'oferir-li els nostres serveis i de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres. IGNIFUGACIONS GENERALS S.L., manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i requisits legals que la normativa en protecció de dades exigeix i que aquestes garanteixen la seguretat en el tractament de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers.

L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició i revocació a l'adreça Carretera Antiga d'Amer 10-12, 17007, Girona mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD.